Tarihçemiz

Yetmiş yılı aşkın bir tarihçeye sahip aile şirketimiz bugün üçüncü kuşak tarafından yönetiliyor. Bir zamanların küçük aile işi yaklaşık 200 çalışanıyla bugün orta büyüklükte bir işletme olarak göze çarpıyor. Meemken bu gelişmeye rağmen zanaat geleneğine, kalite ve lezzet konusundaki iaddiasına olan bağlılığını sürdürdü.

Şirket tarihinin en acı anılarından biri 2007 yılındaki yangındı. Bugün geriye dönüp baktığımızda, yeniden başlamanın başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yeniden inşaa sonrasında, Meemken Avrupa’nın en modern üretim tesislerinden birine sahip oldu. Ekonomi ve çevre alanlarında tüm tesis çapında yüksek verimlilik gelecek için ideal koşulları oluşturuyor.

Yeni inşaatın sonucunda Avrupa’nın en modern üretim tesislerinden biri yaratıldı. Bu tesis ürün kalitesi, ürün güvenliği ve ciro artışı bakımından bizlere tümüyle yepyeni imkanlar sunuyor. Tam otomatik bir yüksek raflı deponun işletmeye alınmasıyla daha çok seçeneğe kavuştuğumuz için son derecede esnek ve müşteri odaklı çalışıyoruz.

 

Çevre odaklı

Meemken organik bir kuruluş olmasına rağmen, çevre odaklı çalışıyoruz: modern üretim ve soğutma tesisleriyle ve kendi bio-gaz tesisatımızla üretimimizin çevre üzerindeki etkisini son yıllarda önemli ölçüde azaltmayı başardık.

Dahası, tesis tümüyle gıda sektörünün atıklarıyla çalıştırılıyor. Bunun anlamı, enerji üretimi için değerli tarım alanlarından daha fazla hammadde kullanılmayacağıdır. Sonuç kendini gösteriyor: Serbest kalan ısı, doğrudan tesiste kullanılıyor ve enerji  enterkonnekte şebekeye veriliyor. Sonuç olarak, tesis kendi tüketeceğinden çok daha fazla enerji üretiyor.

 

Büyüyoruz

2010 yılında Delitzsch’te (Saksonya) yeni bir üretim tesisinin alımıyla helal üretimini geleneksel salam ve sosis üretiminden mekan olarak da ayırma imkanına kavuştuk. Bu imkan müşterilerimiz için olabilecek en yüksek ürün güvenliğini sağlıyor.

Gelecekte, sizleri performansımız hakkında ikna edebilmeyi umuyoruz.

 

 


Bernhard Meemken
1948

Bernhard Meemken Junior 1964

© 2013 Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG

Kontakt

Impressum

AGB